Sketch Relate

Sketch Relate : เป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้กับเส้น หรือ ระหว่างเส้น เพื่อช่วยให้เส้นนั้นๆเป็นไปตามความต้องการของผู้วาดนั่นเอง

สอนการใช้คำสั่ง Connect

ทำให้เส้นต่อกัน

สอนการใช้คำสั่ง Horizontal / Vertical

ทำให้เส้นอยู่ในแนวตั้งหรือแนวนอน และยังทำให้จุดอยู่ในแนวเดียวกันได้

สอนการใช้คำสั่ง Tangent

ทำให้เส้นสัมผัสกันทั้งส่วนโค้ง วงกลม หรือเส้นตรง

สอนการใช้คำสั่ง Parallel

ทำให้เส้นขนาดกัน

สอนการใช้คำสั่ง Equal

ทำให้เส้นเท่ากัน

สอนการใช้คำสั่ง Concentric

ทำให้ส่วนโค้งหรือวงกลมร่วมศูนย์กัน

สอนการใช้คำสั่ง Perpendicular

ทำให้เส้นตั้งฉากกัน

สอนการใช้คำสั่ง Collinear

ทำให้เส้นอยู่ในแนวเดียวกัน

สอนการใช้คำสั่ง Lock

ทำให้เส้นไม่เคลื่อนที่ไปไหน

สอนการใช้คำสั่ง Rigid Set

ทำให้เส้นอยู่ในกลุ่มเดียวกัน

สอนการใช้คำสั่ง Symmetry Axis / Symmetric

สอนการวัดเส้นบอกขนาดด้วยคำสั่ง Smart Dimension, Distance Between, Angle Between

Powered by MakeWebEasy.com