PART MODELING

ใน Part Modeling สอนการใช้คำสั่งขึ้นรูปชิ้นงานในแบบต่างๆ เช่น Extrude, Revolve, Sweep, Loft, Helix, Cutout, Holes รวมถึงคำสั่งการทำ Feature ซ้ำๆเช่น Pattern, Mirror หรือการหาน้ำหนักของชิ้นงาน การบันทึกไฟล์ PDF 3D

สอนการใช้งานคำสั่ง Extrude

เพิ่มเนื้อชิ้นงาน พร้อมกับทำผิวเอียงได้

สอนการใช้งานคำสั่ง Cut

ตัดเนื้อชิ้นงานออกด้วยรูปทรงตามต้องการ

สอนการใช้งานคำสั่ง Revolve / Revolve Cut

เพิ่มเนื้อหรือตัดเนื้อชิ้นงาน โดยอ้างอิงจากแนวแกน

สอนการใช้งานคำสั่ง Hole, Slot

เจาะรูได้หลากหลายแบบ เช่น เจาะแบบเกลียว เจาะแบบ Counterbore หรือทำร่อง Slot 

สอนการใช้งานคำสั่ง Round, Chamfer

ลบขอบ ลบมุม ของตัวชิ้นงาน

สอนการใช้งานคำสั่ง Draft, Thin Wall

ทำผิวเอียง และ คว้านเอาเนื้อด้านในออกด้วย Thin Wall

สอนการใช้งานคำสั่ง Sweep, Sweep Cut

ขึ้นรูปชิ้นงานตามรูปทรงของหน้าตัดไปตามเส้นทางที่กำหนด

สอนการใช้งานคำสั่ง Loft, Loft Cut

ขึ้นรูปชิ้นงานตามหน้าตัดที่ไม่เหมือนกัน

สอนการใช้งานคำสั่ง Helix, Helix Cut

ทำเกลียวโดยกำหนดระยะห่างและจำนวนรอบ

สอนการใช้งานคำสั่ง Pattern, Mirror

ทำ Feature ซ้ำๆด้วยคำสั่ง Pattern และ Mirror

สอนการใช้งานคำสั่ง Physical Properties

หาน้ำหนักของชิ้นงาน หาปริมาตร รวมถึงพื้นที่ผิวของชิ้นงาน

สอนการใช้งานคำสั่ง Save As Translated

บันทึกเป็นไฟล์ Parasolid, IGES, STEP, PDF 3D หรือบันทึกแล้วนำไปเปิดดูที่ Smart Phone หรือ Tablet

Powered by MakeWebEasy.com