Somwamg

Somwamg

สมาชิก

daris_bk@hotmail.com

  Assembly simulation (476 อ่าน)

2018-05-10 15:48

อาจารย์ครับ ผมรบกวนทำตัวอย่างการ Simulation เฉพาะ Area ให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ

171.100.10.126

Somwamg

Somwamg

สมาชิก

daris_bk@hotmail.com

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

naratip@excellent-th.com

2018-05-10 16:28 #1

ยกตัวอย่างเป็น Part นะครับ


124.122.93.101

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

naratip@excellent-th.com

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

naratip@excellent-th.com

2018-05-10 16:30 #2

สร้าง Sketch ขึ้นมาเพื่อแบ่งพื้นที่ตามต้องการ124.122.93.101

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

naratip@excellent-th.com

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

naratip@excellent-th.com

2018-05-10 16:32 #3

เสร็จแล้วใช้คำสั่ง Split อยู่ที่ Surface > Modify Surface > Split124.122.93.101

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

naratip@excellent-th.com

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

naratip@excellent-th.com

2018-05-10 16:33 #4

เลือกผิวที่จะแบ่ง124.122.93.101

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

naratip@excellent-th.com

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

naratip@excellent-th.com

2018-05-10 16:34 #5

เลือก Sketch ที่สร้างไว้124.122.93.101

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

naratip@excellent-th.com

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

naratip@excellent-th.com

2018-05-10 16:36 #6

ผิวจะถูกแบ่งตามเส้นที่สร้างไว้เลยครับ124.122.93.101

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

naratip@excellent-th.com

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

naratip@excellent-th.com

2018-05-10 16:38 #7

จากนั้นสามารถเลือกที่จะใส่แรงกระทำกับผิวที่แบ่งได้เลยครับ ตัวอย่างเลือก Force เพื่อใส่แรงในผิวที่แบ่ง124.122.93.101

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

naratip@excellent-th.com

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

naratip@excellent-th.com

2018-05-10 16:39 #8

เลือกผิวที่ถูกแบ่งได้ดังรูปเพื่อใส่แรง124.122.93.101

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

naratip@excellent-th.com

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

naratip@excellent-th.com

2018-05-10 16:40 #9

สามารถใส่แรงได้ตามผิวที่ถูกแบ่งครับ124.122.93.101

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

naratip@excellent-th.com

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

naratip@excellent-th.com

2018-05-10 16:41 #10

ลองทำดูนะครับ ติดปัญหาหรือมีข้อสงสัยตรงไหน สอบถามได้ครับ

124.122.93.101

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

naratip@excellent-th.com

Somwamg

Somwamg

สมาชิก

daris_bk@hotmail.com

2018-05-10 16:57 #11

ขอบคุณนะครับ อาจารย์

171.100.10.126

Somwamg

Somwamg

สมาชิก

daris_bk@hotmail.com

Powered by MakeWebEasy.com