CIMCO

Hardware connection

CIMCO DNC-Max / MDC-Max รองรับการรับส่งข้อมูลแบบไร้สาย ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งระบบ เนื่องจากไม่ต้องเดินสาย และการย้ายตำแหน่งในการวางเครื่อง CNC ในภายหลังทำได้สะดวก เนื่องจากไม่ต้องเดินสายใหม่ ส่วนการใช้งานก็ใช้งานง่ายเหมือนระบบเคเบิลทุกประการ

Control signaling units

CIMCO MDC-Max มาพร้อมกับการสนับสนุนการควบคุมไฟ Tower Stack, การเตือน, สัญญาณเตือนด้วยเสียงและชุดสัญญาณอื่น ๆ ที่สามารถใช้สำหรับการตอบสนองภาพและเสียงของสถานะเครื่องได้

Powered by MakeWebEasy.com