โปรแกรม CAE

สามารถวิเคราะห์ชิ้นงานด้วยโปรแกรม FEMAP ซึ่งรับไฟล์ได้หลากหลายนามสกุลเพื่อนนำมาวิเคราะห์ ในตัวอย่างนี้ได้ใช้ไฟล์ของ Solid Edge มาวิเคราะห์ซึ่งเข้ากันได้ดี ลองดูวิธีใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรมวิเคราะห์ชั้นสูงจาก SIEMENS กันครับ

สามารถการวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นงานได้ด้วย Solid Edge (Classic) ทำให้ทราบถึงความแข็งแรงของชิ้นงาน การเคลื่อนที่ของชิ้นงาน และทราบค่า Factor of Safety

ไฟล์ที่โปรแกรม FEMAP สามารถเปิดได้ ซึ่งมีมากมายหลายโปรแกรมมาก ทั้ง Solid Work, Catia V4 V5, IGES, Auto CAD, Pro/E และที่แน่นอนต้องเปิด Solid Edge และ NX ได้

ขั้นตอนการดาวน์โหลด พร้อมวิธีการติดตั้งแบบละเอียดสำหรับโปรแกรม FEMAP 11.4.1

Powered by MakeWebEasy.com