Advance assembly

สอนการใช้งานในส่วนของงานประกอบชั้นสูง (Advance Assembly)  เพิ่มเติมจากหัวข้อ Solid edge basic (Assembly)

Synchronous assembly :

สอนวิธีการทำงานใน Assembly โดยการออกแบบด้วย Synchronous.

Assembly feature :

สอนการใช้คำสั่ง Cut, Subtract ในหมวด Assembly

Simplify assembly : 

สอนการทำให้ชิ้นงานลด Feature ให้น้อยลงเพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น สำหรับไฟล์ใหญ่ๆ

Configurations in assembly :

สอนการทำ Configuration เพื่อช่วยให้งานประกอบง่ายขึ้น ซ่อนชิ้นงานที่ไม่เกี่ยวข้อง และยังทำให้ Assembly เบาลงด้วย

Sensor :

สอนการใช้งานในส่วนของการตั้งค่า Sensor เพื่อช่วยในการดีไซน์ และลดการผิดพลาด

Replace part :

สอนการนำไฟล์ชิ้นงานใหม่ไปแทนที่ชิ้นงานตัวเก่า

Transfer parts :

สอนการย้ายชิ้นงานใน Assembly

Motions :

สอนการทำงานประกอบให้เคลื่อนที่ โดยการกำหนดความสัมพันธ์ และเงื่อนไข

Powered by MakeWebEasy.com